Nieuwsbrief SchoolOAS – Zomerupdate 2020

Beste,

Wat een bewogen schooljaar hebben we met zijn allen achter de rug, mede daardoor is afgelopen halfjaar echt voorbij gevlogen. Van het sluiten van de scholen, naar onderwijs op afstand naar de laatste weken de heropening van de scholen en het weer kunnen ontvangen van de leerlingen. Nu staat alweer de zomervakantie op de stoep, tijd om na deze bijzondere periode even heerlijk te ontspannen en uzelf op te laden voor het nieuwe schooljaar.

Voordat de zomervakantie aantreed hebben wij nog een aantal mooie updates die we met u willen delen en enkele aandachtspunten die we willen meegeven.
Het huidige schooljaar wordt op 1 augustus overgezet naar het nieuwe schooljaar 2020/2021.
Denkt u eraan dat alle groepsevaluaties en groepsplannen voor die tijd zijn afgerond?

Heeft u de groepsindelingen al gemaakt en ingevoerd in het SchoolOAS en uitgewisseld met BRON? Dan bent u administratief al voorbereid. U kunt het nieuwe schooljaar dan gelijk goed starten.
Heeft u dit nog niet gedaan? Op onze website vindt u instructiefilmpjes voor het makkelijk uitvoeren van alle nodige stappen.

In deze nieuwsbrief komen aan bod:
- Koppeling IEP toetsen
- Vooraankonding koppeling Gynzy
- Aanvulling op het stappenplan van Basispoort m.b.t. ECK iD’s
- Bereikbaarheid van onze support tijdens de zomervakantie

Maakt u als school gebruik van het IEP LVS en neemt u deze toetsen af bij uw leerlingen? Dan hebben we goed nieuws! Het is namelijk mogelijk om de resultaten van het IEP LVS te koppelen met het SchoolOAS. Hierdoor komen de resultaten automatisch in het SchoolOAS te staan, zo kun je alle gegevens van de leerlingen op één plek verzamelen en bewaren.

Om gebruik te kunnen maken van de resultatenkoppeling dient u eerst een autorisatiesleutel bij ons aan te vragen door een e-mail te sturen naar support@dotcomschool.nl met daarin de vermelding van uw licentie (BRIN) en de vraag om een autorisatiesleutel voor de koppeling met IEP.

Via dit stappenplan kunt u de autorisatiesleutel gebruiken om de koppeling binnen IEP LVS in te stellen voor uw school. Wij adviseren u de resultatenkoppeling volgend schooljaar in te schakelen.

Koppel in het nieuwe schooljaar 2020/2021 jouw groepen en leerlingen met Gynzy. Door deze koppeling heb je in een handomdraai actuele leerlinggegevens in het leerlingbeheer van Gynzy beschikbaar.

Met de nieuwe koppeling van leerlingnamen en groepen (UWLR) kun je niet alleen eenvoudig je leerlingen voorzien van accounts voor de verwerkingssoftware, maar kun je ook jouw groepen en leerlingen gebruiken in diverse tools op het digibord.

Wij adviseren om de koppeling na 3 augustus 2020 in te schakelen middels de stappen in de handleiding. Dan heb je volgend schooljaar direct voordeel van deze koppeling met de actuele groepen en leerlingen. Elke wijziging van groepssamenstelling of leerlingnamen die in het SchoolOAS wordt geadministreerd, wordt elke nacht met Gynzy gesynchroniseerd.

Om gebruik te kunnen maken van de koppeling dient u allereerst een autorisatiesleutel bij ons aan te vragen door een e-mail te sturen naar support@dotcomschool.nl met daarin de vermelding van uw licentie (BRIN) en de vraag om een autorisatiesleutel voor de koppeling met Gynzy.

In het stappenplan van Basispoort is opgenomen dat je in het Leerling Administratie Systeem (LAS) kan controleren welke leerlingen een ECK iD hebben en welke niet. Dit is niet van toepassing binnen het SchoolOAS. Zijn de ECK iD’s voor uw bestuur geactiveerd? Dan worden deze automatisch meegenomen in de hiervoor geautoriseerde koppelingen.

Weet u niet zeker of uw bestuur de ECK iD’s reeds heeft geactiveerd? Stuur dan een e-mail naar support@dotcomschool.nl, dan controleren wij of de ECK iD’s voor uw school zijn geactiveerd.

Voor bijna alle besturen en scholen hebben wij inmiddels de ECK-ID’s reeds mogen activeren, hartelijk dank hiervoor! Heeft u zich als bestuur nog niet aangemeld? Dan adviseren wij u hier niet te lang mee te wachten.

Als laatste willen wij u informeren over de bereikbaarheid van onze support gedurende de zomervakantie. Ook dit jaar blijven wij per e-mail support@dotcomschool.nl voor u bereikbaar gedurende de zomervakantie (20 juli t/m 14 augustus), er zal dan echter wel een zomerbezetting aanwezig zijn. Wij streven ernaar om u alle inkomende e-mails binnen 1 á 2 werkdagen te beantwoorden, zoals u van ons gewend bent.

Wij wensen u en uw collega's een heerlijke zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
Team Dotcomschool