Nieuwsbrief SchoolOAS – september 2018

Beste ,

De welverdiende zomervakantie ligt voor alle regio’s weer achter ons. Ook dit jaar willen wij u en uw leerlingen weer veel plezier en succes wensen voor het schooljaar 2018-2019. Hierbij informeren wij u graag over wijzigingen tijdens de zomervakantie en toekomstige aanpassingen.

Per 1 augustus 2018 is de Nummervoorziening in gebruik genomen.
Het ECK iD valt onder het project Nummervoorziening en is gebaseerd op het gebruik van pseudoniemen voor het veilig uitwisselen van leerlinggegevens tussen leveranciers.Het schoolbestuur kan het activeren van het ECK iD (link: aanvragen, meer informatie over wat het schoolbestuur hiervoor moet doen leest u hier.Wilt uw bestuur hiervan gebruik gaan maken? Dan dient het bestuur dit aan te vragen bij Kennisnet en bij ons via info@dotcomschool.nl.

Zoals ieder jaar zijn de nodige wijzigingen voor de nieuwe OSO standaard 2018 doorgevoerd in het SchoolOAS. Daarnaast hebben wij een gebruikerswens doorgevoerd waarmee oud leerlingen tot drie maanden na de uitschrijfdatum alsnog klaargezet kunnen worden voor overdracht.

In het kader van de AVG zullen er dit schooljaar nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Er zullen bijvoorbeeld enkele velden verwijderd gaan worden, in het kader van doelbinding en dataminimalisatie, binnen SchoolOAS als Leerlingadministratiesysteem.

Wees gerust, voor wij velden gaan verwijderen zullen wij u hierover ruim van tevoren informeren, zodat u eventuele informatie kunt veiligstellen.

Net zoals vorig schooljaar is de helpdesk op werkdagen dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9:00-17:00 uur via 036 5472111 en kunt u 24 uur per dag uw vragen/opmerkingen per e-mail sturen naar support@dotcomschool.nl.

Het team van Dotcomschool staat ook dit schooljaar weer graag voor u klaar!

Met vriendelijke groet,

Team Dotcomschool