Nieuwsbrief Dotcomschool – Oktober 2019

Beste,

De herfstvakantie is voor regio zuid alweer begonnen. Voordat ook de andere regio’s hun deuren sluiten voor de vakantie, willen wij jullie graag informeren over de laatste updates in het SchoolOAS.

Er zijn veel verzoeken gedaan om toestemming van gebruik van beeldmateriaal op school te kunnen registreren in het SchoolOAS. Dit hebben wij met onze update mogelijk gemaakt in het SchoolOAS. Bij iedere leerling is het mogelijk om in het tabblad Persoonlijke info voor verschillende categorieën Toestemming vast te leggen. Daarnaast is er een opmerkingen veld beschikbaar waarin andere typen toestemming geregistreerd kunnen worden.

U kunt van deze velden een overzicht samenstellen en genereren in het onderdeel Export lijsten.

De update bevat ook een aanpassing in de algemene rapportinstellingen. U kunt er nu voor kiezen om cijfers vanaf een ingesteld omslagpunt in het digitale rapport te vervangen door een woord. Cijfers gelijk aan of lager dan het ingestelde cijfer worden zodoende vervangen door het ingestelde woord op het digitale rapport. U kunt dit instellen in het onderdeel Instellingen, tabblad Rapport, door achter het geselecteerde schooljaar te klikken op [Bewerken].
Middels de update is de koppeling met de uitgevers Thiememeulenhoff en Malmberg overgezet naar de nieuwe en veiligere versie 2.2 van de UWLR-koppeling.
De overige educatieve uitgeverijen zullen op korte termijn volgen.
De Cito DMT 2018 toetsen zijn toegevoegd aan de module OPP in het SchoolOAS. Deze toetsresultaten worden nu meegenomen in de OPP grafieken en tabellen.
Bij het bekijken van de administratieve informatie van een leerling, zijn in dit scherm voor de rol Leerkracht de velden BSN en Onderwijsnummer
niet meer zichtbaar. Er is voor deze rol geen directe doelbinding waarvoor inzage van deze informatie nodig is.
Gedurende de herfstvakantie zijn wij zowel per e-mail als telefonisch bereikbaar.

Wij wensen jullie allen een fijne herfstvakantie!

Met vriendelijke groet,
Team Dotcomschool