Nieuwsbrief Dotcomschool – Mei 2021

Beste,

Ligt het nu aan de huidige omstandigheden of lijken de dagen, weken en maanden nu nog sneller te gaan dan normaal? Het is inmiddels alweer mei, ongelooflijk hoe snel afgelopen periode aan ons voorbij is gegaan!
Hopelijk heeft u genoten van een heerlijke meivakantie.

De nieuwsbrief die u nu ontvangt is een bijzondere, want dit markeert een grotere verandering binnen Dotcomschool en is de start van een koerswijziging die wij enkele jaren geleden hebben ingezet. Na meer dan 20 jaar stoppen wij met het aanbieden en het door ontwikkelen van ons Leerling Administratie Systeem (LAS) het SchoolOAS. Hieronder leest u hier meer over.

Eind april is er vanuit ons een officiële brief naar OCW/DUO en onze contactpersonen binnen de schoolbesturen gestuurd. Wellicht heeft u het al vernomen via uw schoolbestuur maar hierbij informeren wij u dat wij – na 20 jaar – ons LAS SchoolOAS gaan uitfaseren. In de afgelopen jaren hebben we gezien, dat het onderwijs zich dynamisch blijft veranderen en dat er daardoor ook andere behoeftes zijn ontstaan. Samen met het werkveld hebben wij daarom reeds applicaties, genaamd Leerwinst/TOP dossier, SWV 2.0 en KindIN (Opvang/KC/IKC) ontwikkeld, welke goed aansluiten bij uitdagingen die op de werkvloer ontstaan zijn. Dit heeft geresulteerd in grote gebruikersgroepen op andere onderwijsniveaus dan het LAS SchoolOAS. Dotcomschool wil zich volledig gaan richten op de doorontwikkeling van deze (nieuwe) applicaties, waarmee wij wederom het verschil maken voor kinderen en leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben.

Meer informatie over Leerwinst & TOP dossier? Ga naar

Meer informatie over KindIN? Ga naar

Mocht u vragen hebben n.a.v. van bovenstaande informatie, dan kunt u zowel via de e-mail (info@dotcomschool.nl) als telefonisch (036-5472111) met ons contact opnemen.

Met het bestuur of uw directie is inmiddels al contact opgenomen met betrekking tot de overstap naar een andere LAS leverancier.

Komende periode zullen de eindtoetsresultaten weer terugkomen. Dit gaat nu geheel automatisch en kunt u terugvinden bij de leerlingen in het Leerlingdossier bij het onderdeel Toetsen (tab Eindtoets). Bij het onderdeel Import/Export, tabblad Eindtoets vindt u een logboek waar u kunt zien of de toetsgegevens zijn geïmporteerd of dat er wellicht iets fout is gegaan bij het verwerken van de toetsresultaten. Zodra de eindtoetsresultaten in het programma staan kunt u deze verzenden naar BRON door deze leerlingen opnieuw uit te wisselen bij BRON. Bij een succesvolle registratie zijn de eindtoetsresultaten bijgewerkt in BRON.
Houdt onze relatie op na het uitfaseren van het SchoolOAS? Dan willen wij u ontzettend bedanken voor de jarenlange samenwerking en het prettige contact in de afgelopen jaren. Onze dienstverlening eindigt dan per 1-1-2022 maar wellicht komen we op een later moment weer in contact met elkaar m.b.t. één van onze andere applicaties.
Stopt ons contact als het gaat om het SchoolOAS maar blijft u wel een relatie van ons m.b.t. Leerwinst, TOP dossier of KindIN? Dan zetten wij uiteraard onze dienstverlening gewoon voort zoals u van ons gewend bent.
Heeft u vragen of extra ondersteuning nodig? Stuur dan gerust uw vragen
per e-mail naar support@dotcomschool.nl.

Met vriendelijke groet,

Team Dotcomschool