Welkom op onze veelgestelde vragen pagina.
Per onderwerp vindt u hier actuele antwoorden.

 

Over welk onderwerp heeft u een vraag?

Ik heb een vraag over

Ik heb een vraag over

faq_over_vpi

Ik heb een vraag over

faq_over_vpi

Ik heb een vraag over

faq_over_vpi

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen, of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven

Veelgestelde vragen over het onderwijs

Heeft u een vraag over het onderwijs?
Klik op één van de onderstaande vragen voor het antwoord.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen, of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven

Voor welke leerlingen moeten scholen een ontwikkelingsperspectief opstellen?

Scholen moeten verplicht een ontwikkelingsperspectief opstellen voor de volgende leerlingen:

 • leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
 • leerlingen in het praktijkonderwijs
 • leerlingen in het speciaal basisonderwijs
 • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs

Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die valt onder het basis ondersteuningsaanbod, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

De PO-Raad en VO-raad ontwikkelden brochures over het ontwikkelingsperspectief voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Zie website: www.passendonderwijs.nl

 

Terug naar vragen over het onderwijs


Kan een samenwerkingsverband de ondersteuning van een leerling in een ander samenwerkingsverband betalen?

Ja, dat kan. Samenwerkingsverbanden kunnen onderling afspraken maken over het verzorgen en betalen van extra ondersteuning van een leerling in een ander samenwerkingsverband. Bijvoorbeeld als een leerling een plusklas bezoekt van een reguliere school in een ander samenwerkingsverband. Het maken van afspraken over het betalen van extra ondersteuning van leerlingen op reguliere scholen buiten het eigen samenwerkingsverband gebeurt op vrijwillige basis. Hier zijn geen voorschriften voor.

Terug naar vragen over het onderwijsWat doet de basisschool als mijn kind achterblijft bij klasgenootjes?

De basisschool heeft verschillende mogelijkheden om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenootjes. Soms kan een remedial teacher helpen om leerachterstanden weg te werken. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Remedial teacher

Remedial teachers zijn speciaal opgeleid om leerlingen extra te begeleiden. Als uw kind een achterstand heeft, overlegt de remedial teacher met u over een aanpak. Zo kan uw kind tijdelijk een aangepast leerprogramma volgen. Aan het eind van de periode bekijkt de remedial teacher met een toets of de aanpak succesvol is.

Daarnaast hebben scholen vaak een interne begeleider die kinderen individueel begeleidt.

Kind laten testen

Vermoedt u, de school of de remedial teacher dat uw kind achterblijft in zijn ontwikkeling? Dan kunt u uw kind laten testen. Hiermee kunt u erachter komen welke hulp nodig is. Voor meer informatie kunt u bij de school terecht.

Overstap naar speciale school

Kan de basisschool uw kind ondanks allerlei inspanningen niet helpen bij leerproblemen? Dan kan uw kind misschien beter overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. Deze scholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. 

Terug naar vragen over het onderwijs


Welke gegevens bewaart de basisschool over mijn kind? De basisschool bewaart verschillende gegevens over uw kind in een leerlingdossier. U en de school mogen deze leerlinggegevens inzien. In speciale gevallen mogen derden dat ook.

Leerlinggegevens

De basisschool houdt van elke leerling een leerlingdossier bij. Daarin bewaart de school:
 • gegevens over inschrijving en uitschrijving;
 • gegevens over afwezigheid;
 • adresgegevens;
 • gegevens die nodig zijn om het leerlinggewicht vast te stellen.
Ook de volgende gegevens mag de school bewaren:
 • gegevens over de ondersteuningsbehoefte, als uw kind die heeft;
 • gegevens over de gezondheid die nodig zijn voor eventuele speciale begeleiding of voorzieningen;
 • gegevens over de vorderingen en de resultaten van uw kind.
De school mag de meeste gegevens nog 2 jaar bewaren nadat uw kind van school is gegaan. De basisschool moet langer bewaren:
 • gegevens over verzuim en in- en uitschrijving (5 jaar nadat de school uw kind heeft uitgeschreven);
 • gegevens over een leerling die naar een school voor speciaal onderwijs is doorverwezen (3 jaar na vertrek van de leerling).
Adresgegevens van (oud-)leerlingen mag de school bewaren voor het organiseren van reünies.

Inzage en correctie leerlinggegevens

Als ouder heeft u het recht om de gegevens over uw kind in te zien (inzagerecht). U maakt hiervoor een afspraak met de school. Terwijl u de gegevens inziet, blijft iemand van de school aanwezig. Als ouder heeft u ook correctierecht. U kunt de school verzoeken verkeerde gegevens in het leerlingdossier van uw kind te verbeteren of te verwijderen. Heeft u geen ouderlijk gezag meer, bijvoorbeeld na een echtscheiding? Ook dan moet de school u inzage geven in de leerlinggegevens over uw kind. Dit staat in het Burgerlijk Wetboek. U moet dan zelf de directeur van de school om deze informatie vragen.

Inzage leerlinggegevens door derden

Soms is de school verplicht om gegevens aan bepaalde professionals te geven. Bijvoorbeeld bij:
 • de overgang naar een andere school, zoals het voortgezet onderwijs (vo) of het speciaal basisonderwijs (sbo);
 • inzage door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO);
 • vermoedens van kindermishandeling;
In andere gevallen moet u als ouder eerst toestemming geven, voordat derden de gegevens van uw kind mogen inzien. Terug naar vragen over het onderwijs

Veelgestelde vragen over het VPI

Heeft u een vraag over het VPI?
Klik op één van de onderstaande vragen voor het antwoord.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen, of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven
Ik ben mijn wachtwoord vergeten U kunt uw wachtwoord voor het VPI opvragen bij de superuser van uw licentie. Wanneer u zelf de superuser bent, kunt u uw wachtwoord opvragen per e-mail via support@vpi-onderwijs.nl
Terug naar vragen over het VPI

Veelgestelde vragen over SchoolOAS 5

Heeft u een vraag over het SchoolOAS? 
Klik op één van de onderstaande vragen voor het antwoord.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen, of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven

Hoe kan ik (een selectie van) leerlingen verzenden naar BRON?

Via SchoolOAS 5 kunt u alle actieve leerlingen of andere selecties van leerlingen als volgt verzenden naar BRON:

 • Log in op https://oas5.dotcomschool.eu met de BRON Administratie rol of Alle rollen
 • Ga naar het onderdeel BRON Koppeling
 • Ga naar het tabblad Leerlingenlijst
 • Klik op de knop [Alle leerlingen]
 • Vul “Actief” in bij het filter in de kolom “Status OAS” en druk op Enter (of een ander filter, indien u bijvoorbeeld alleen groep 8 wilt verzenden)
 • Selecteer alle leerlingen, door op het bovenste selectievakje te klikken
 • Kies de actie “Bijwerken/Registreren” en klik op de knop [Uitvoeren]

Nadat de leerlingen verzonden zijn naar BRON, kunt u na enige tijd de terugkoppelberichten ophalen bij BRON onder het tabblad BRON Status.

U klikt op de knop [Controleer op berichten bij BRON], om de terugkoppelberichten op te halen.

 

Terug naar vragen over SchoolOAS 5


BRON melding: Deze leerling heeft al een inschrijving op uw school

Wanneer u de melding dubbele inschrijving krijgt is de inschrijfdatum van de leerling aangepast, nadat deze eerder al is gecommuniceerd naar BRON.

Op een registratie overzicht zoekt u de inschrijfdatum op die bij BRON bekend is, deze past u aan bij de leerling.

Daarna verwijderd u registratie van de leerling uit BRON door middel van de volgende stappen:

 • Log in via https://oas5.dotcomschool.eu
 • Klik op het onderdeel BRON Koppeling
 • Klik op het tabblad Leerlingenlijst
 • Klik op de knop [Alle leerlingen]
 • Zoek de betreffende leerling op
 • Selecteer de leerling door een vinkje te zetten in het selectievakje
 • Selecteer in het veld ‘Kies een actie’ de optie ‘Verwijderen’ en klik op de knop [Uitvoeren]

Na enige tijd kunt u de terugkoppelberichten ophalen bij BRON onder het tabblad BRON Status.

Wanneer u een succesvolle terugkoppeling voor verwijdering uit BRON heeft ontvangen, kunt u de inschrijfdatum aanpassen en de leerling opnieuw verzenden naar BRON.

Terug naar vragen over SchoolOAS 5


Ik ben mijn wachtwoord vergeten

U kunt uw wachtwoord voor het SchoolOAS opvragen bij de OASbeheerder van uw licentie. Wanneer u zelf de OASbeheerder bent, kunt u uw wachtwoord opvragen per e-mail via support@dotcomschool.nl
Terug naar vragen over SchoolOAS 5

Veelgestelde vragen over Leerwinst

Heeft u een vraag over Leerwinst? 
Klik op één van de onderstaande vragen voor het antwoord.

Heeft u een andere vraag?

Staat uw vraag niet in onze lijst met veelgestelde vragen, of heeft u meer uitleg nodig over uw vraag? Stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in en wij komen spoedig bij u terug.

Naar boven

Hoe kan ik makkelijk groepen indelen voor volgend schooljaar?

Om uw leerlingen in te delen voor het volgende schooljaar kunt u de volgende stappen doorlopen:

 • Klik rechts bovenin het scherm op de knop [Instellingen]
 • Klik op de tegel Groepen indelen
 • Selecteer het huidige schooljaar, de groep en de einddatum, van de leerlingen welke u wilt indelen
 • Selecteer het schooljaar en de groep waar u de leerlingen wilt indelen
 • Zet het vinkje aan bij de leerlingen welke u wilt verplaatsen
 • Zet het vinkje aan bij de medewerker welke u wilt verplaatsen
 • Klik op de knop [Opslaan] links onderin het scherm, om de leerlingen definitief in te delen in de gekozen groep 

Terug naar vragen over Leerwinst


Ik ben mijn wachtwoord vergeten

U kunt uw wachtwoord voor Leerwinst opvragen bij de Leerwinst beheerder van uw licentie. Wanneer u zelf de beheerder bent, kunt u uw wachtwoord opvragen per e-mail via support@leerwinst.eu
Terug naar vragen over Leerwinst

Mag een leerling in meerdere groepen zitten?

U kunt alle leerlingen van uw school nauwkeuriger volgen en bijsturen. Deze gegevens zijn van grote betekenis voor de bepaling van het ontwikkelingsperspectief en het handelingsgericht werken.

Met Leerwinst kunt u groep en leerjaar overstijgend werken zonder hiervoor extra administratieve handelingen uit te voeren. Leerlingen kunnen gelijktijdig in meerdere groepen zitten. Dit is op dit moment niet mogelijk met uw Leerling Administratie Systeem, omdat door bekostiging een leerling voor BRON maar in één groep tegelijkertijd kan zitten.
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe weet ik of een periodedoel passend is voor een leerling?

Daar hebben wij het leerlingprofiel voor. Het profiel toont het vaardigheidsscoredoel en toont de vaardigheden voor de komende periode (gerelateerd aan de leerlijn en domein).

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerling]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe kan ik vakoverstijgend werken met het ontwikkelingsperspectief(OPP)?

Leerwinst biedt, per leerling, een geïntegreerd OPP. Dit zorgt ervoor dat gegevens als naam, groepen en toetsen, automatisch worden ingevoerd door het programma en het OPP altijd actueel is.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] ]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe zorg ik ervoor dat mijn OPP altijd actueel is?

Alle wijzigingen in het OPP kunt u gelijk rapporteren in een voortgangsrapportage. Zo hoeft u het OPP niet steeds opnieuw in te vullen maar is deze altijd gevuld met de meest recente informatie.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] > Nieuwe voortgangsrapportage ]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe betrek ik ouders bij het OPP van de leerling?

Wist u dat wanneer u het OPP genereerd naar PDF, u de ouders kunt laten ondertekenen?  En dat u het ondertekende OPP eenvoudig weer kunt uploaden met de functie bestandsopslag?

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerlingnaam met [OPP] > Genereer PDF > Upload gescand PDF in leerlingprofiel]
Terug naar vragen over Leerwinst

Is het mogelijk om zowel op leerling-, maar ook groeps- én schoolniveau overzichten uit te draaien?

Leerwinst biedt de mogelijkheid om alle overzichten te genereren naar PDF. Zo kunt u alles op leerling- , groeps- en schoolniveau bekijken, analyseren en evalueren.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel Overzichten > Keuze voor soort overzicht > Genereren naar PDF]
Terug naar vragen over Leerwinst

Kan ik de periodeplannen voor volgend schooljaar alvast maken?

Wanneer de groepen voor volgend schooljaar zijn aangemaakt en u als medewerker bent gekoppeld aan de betreffende groep, kunt u rechts onderin het scherm wisselen naar het volgende schooljaar. Hier selecteert u de betreffende groep waarvoor u het periodeplan wilt gaan registreren. Via de tegel [Leerwinstplan] gaat u naar de tegel [Periodeplan] en kunt u beginnen met het invullen van de periodeplannen voor volgend schooljaar.

Het is ook mogelijk om bestaande periodeplannen naar een ander schooljaar, bijvoorbeeld volgend schooljaar, te dupliceren. Nadat een periodeplan naar het volgende schooljaar gedupliceerd is, kunt u deze met bovenstaande stappen nog aanpassen indien nodig. Voor het dupliceren van periodeplannen verwijzen wij u graag naar het stappenplan “Periodeplan(nen) dupliceren naar groep(en)”.
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe werk ik snel en makkelijk met groepsplannen?

Groepsplannen zijn opgedeeld in periodes. U arrangeert en Leerwinst deelt, per domein, automatisch de leerlingen in.

[Tegel Arrangeren > Groepsoverzicht > Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe kan ik in elke periode de aanpak van de instructieniveaus bijstellen?

Bij elk periodeplan zijn de instructieniveaus in arrangementen onderverdeeld. Per arrangement kunt u de aanpak evalueren en wijzigingen direct doorvoeren per niveau in het periode(groeps-)plan, zodat deze altijd up-to-date is.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan > Keuze arrangement [1], [2], [3], [4] en [5] ]
Terug naar vragen over Leerwinst

Ik werk niet met 3, maar [4] of [5] instructieniveaus, kan dit?

In Leerwinst is iedere school vrij om te bepalen met hoeveel instructieniveaus er gewerkt wordt. Standaard hebben wij bij het uitleveren 3 instructieniveaus actief staan. Mocht het zo zijn dat er met [4] of [5] instructieniveaus gewerkt wordt, kunt u deze altijd inschakelen.

[Instellingen > Tegel Arrangementen activeren > Arrangement bewerken > Activeren > Opslaan]
Terug naar vragen over Leerwinst

Naast mijn methode werk ik met vaardigheden. Hoe kan hiermee gewerkt worden in Leerwinst?

In Leerwinst zijn standaard per leerjaar en periode de vaardigheden en tussendoelen aanwezig voor de domeinen rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling én sociaal emotioneel. Deze zijn op te vragen voor de hele groep, in het periodeplan, en per individuele leerling, bij voortgang leerlijndoelen.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel Periodeplan > Keuze arrangement > Overzicht leerdoelen]
[Tegel Signaal & analyse > Tegel Voortgang leerlijndoelen > Keuze domein/arrangement > Bekijken-icoon]
Terug naar vragen over Leerwinst

Kan ik werken met verschillende leerlijnen?

Door met Leerwinst te werken wordt de aandacht op al uw leerlingen gericht, dus ook de kinderen uit uw groep die zich niet (voldoende) ontwikkelen of langzaam achteruit gaan op de leerlijn. Met Leerwinst bent u in staat om de groei die uw leerlingen doormaken te monitoren op leerling-, groeps-, en landelijk niveau.

Alle vaardigheden zijn voor u uitgewerkt per leerlijn en domein. Daarnaast kunt u ook eigen domeinen instellen. Leerwinst is flexibel en kan worden aangepast naar uw eigen werkwijze.
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe kan ik werken met meerdere domein(en) en verschillende leerlijnen?

Als een leerling voor één specifiek domein op een andere (eigen) leerlijn werkt, kunt u deze leerling binnen de eigen groep op de eigen leerlijn zetten met bijstellen in de periode (vooruit/achteruit). Werken met domeingroepen, niveaugroepen, leerstijlgroepen etc. kan ook door deze leerling in deze groep in te delen. Automatisch ziet de leerkracht van deze groep de leerling in het periode(groeps-)plan en kan hij/zij de ontwikkeling naar zijn/haar collega rapporteren/overdragen.

[Tegel Signaal & analyse > Arrangement analyse > bijstellen + periode(s), bijstellen – periode(s)]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe kan ik schoolverbetering realiseren?

Met Leerwinst kunt u nauwkeurig de prestatiegroei van individuele en groepen leerlingen bepalen. Schoolontwikkeling wordt geoptimaliseerd, omdat u met betrouwbare berekeningen op vaardigheidsniveau gemiddelden over meerdere jaren kunt monitoren.

De historie van uw schoolresultaten worden overzichtelijk weergegeven met percentages van groei, zodat u weet welke verbeteringen effect hebben gehad. Deze gegevens zijn tevens per domein inzichtelijk.
Terug naar vragen over Leerwinst

Kan ik mijn overzichten gemakkelijk naar mijn LAS versturen?

Leerwinst heeft een directe koppeling hebben met het leerlingadministratiesysteem SchoolOAS. Via deze koppeling kunt u met één druk op de knop alle overzichten naar uw LAS versturen, zodat deze worden opgeslagen bij het leerlingdossier en direct verzonden kunnen worden met OSO.

[Tegel Leerwinstplan > Tegel leerlingprofiel > Selecteer leerling > Knop “Verzenden naar SchoolOAS”]
Terug naar vragen over Leerwinst

Hoe krijg ik inzicht in de ontwikkeling van de school?

Leerwinst biedt verschillende overzichten op schoolniveau. Zo kunt u zien hoe een specifieke groep, over de gehele schoolloopbaan, scoort ten opzichte van de landelijke norm en een eigen in te stellen norm. U kunt op deze manier het schoolniveau bekijken hoe er is gescoord over de afgelopen drie jaren, maar zelfs de gehele historie.

[Tegel Schoolmonitor > Tegel School overzicht 3 jaren / Tegel Schoolloopbaan]
Terug naar vragen over Leerwinst

Waar kan ik mijn trendanalyse beschrijven?

Vanuit het School overzicht 3 jaren, heeft u direct de mogelijkheid om de resultaten te analyseren. Bij het overzicht kunt u een interpretatie toevoegen, zodat u tijdens het maken van de trendanalyse, op basis van trend, analyse, conclusie en interventie, inzicht blijft houden in de schoolresultaten.

[Tegel Schoolmonitor > Tegel School overzicht 3 jaren > Nieuwe interpretatie]
Terug naar vragen over Leerwinst

Waar kan ik de plaatsingswijzer vinden?

Binnen Leerwinst is er een standaard overzicht aanwezig waar deze plaatsingswijzer in is verwerkt. Deze wordt per groep, maar ook per leerling weergegeven. Dit overzicht kunt u naar PDF genereren, zodat u dit overzicht in uw leerlingadministratiesysteem kunt uploaden en direct mee kunt sturen naar de vervolgschool.

[Tegel Schoolmonitor > Tegel Schoolloopbaan > Keuze groep / Keuze leerling]
Terug naar vragen over Leerwinst

Welke toetsen worden getoond in de schoolmonitor 3 jaren overzicht?

In de schoolmonitor worden de M en de E afnames van de Cito toetsen, getoond en verwerkt in de grafiek. Alle M en E toetsen van een groep worden afhankelijk van de afnamedatum in de M of E periode verwerkt. In de M periode worden alle toetsen met een afnamedatum tussen 1 augustus en 31 januari verwerkt en voor de E periode zijn dit alle toetsen tussen 1 februari en 31 juli.
Let op, bij groep 8 worden B-afnames niet meegenomen in het overzicht.
Terug naar vragen over Leerwinst