Centrale eindtoets

In het schooljaar 2017-2018 wordt de papieren Centrale Eindtoets afgenomen op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 april. De digitale adaptieve toetsen worden afgenomen in de periode van maandag 16 tot en met donderdag 26 april. De komende jaren wordt gemonitord of de wetgeving rond de eindtoets ook op dit punt voldoet.