April

Eindtoetsen vanaf schooljaar 2015-2016 verplicht voor groep 8 basisonderwijs

Cito Centrale Eindtoets. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de centrale eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
toegelaten andere toetsen zijn ROUTE 8 van A-VISION en ICE Eindevaluatie primair onderwijs (IEP Eindtoets) van Bureau ICE.

Dezelfde eindtoets voor alle leerlingen

Basisscholen kiezen 1 eindtoets voor al hun leerlingen. Zij mogen dus bijvoorbeeld niet bij een aantal leerlingen de centrale eindtoets afnemen en bij de rest van de leerlingen een andere eindtoets. Scholen krijgen de eindtoets waar zij voor kiezen gratis van de toetsaanbieder.Eindtoets: betrouwbaar en van goede kwaliteit
De eindtoets moet betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom gelden er voorwaarden voor bijvoorbeeld de inhoud en de afname van de eindtoets. Deze voorwaarden staan in het Toetsbesluit PO.

Voor de afname in 2017 gelden de volgende afnamedata:

De papieren Centrale Eindtoets wordt afgenomen op:
dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april

De digitale Centrale Eindtoets wordt afgenomen van:
dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 april en van maandag 1 tot en met vrijdag 12 mei

Het inhaalmoment of ‘tweede afnamemoment’ vindt plaats tussen 1 mei tot en met 2 juni 2017.